Vulva Kanseri

vulva_kanseri

VULVA KANSERİ

TANIM

Dış genital bölge kanserlerine vulva kanseri adı verilir.
Vucüdun gözle görülebilen bir bölgesinde oluşmasına rağmen tanısal olarak geç yakalanırlar.
Bunda daha çok yaşlı hastalarda görülmesi nedeniyle ,hastaların belirtleri ciddiye almamaları ve doktora gitmekten çekinmeleri büyük rol oynar.

HASTALIĞIN GÖRÜLME SIKLIĞI

Jinekolojik kökenli kanserlerin %3-5’ini oluşturur.
Jinekolojik kanser sıralamasında rahimağzı , yumurtalık ve rahim kanserinden sonra 4. sıklıkta görülen kanserdir.
Vulva kanseri daha çok 60 yaşın üzerinde görülmesine rağmen , daha genç yaşlarda da görülebilmektedir

RİSK FAKTÖRLERİ

- İleri yaş 						   						  
- Düşük sosyo-ekonomik düzey 						   						  
- Diabet , Hipertansiyon 						   						  
- Obezite 						   						  
- Nemli ortam
- Erken menopoz 						   						  
- Sigara

KLİNİK BULGU VE BELİRTİLER

Vulva kanserinin kendine özgü bir belirtisi yoktur.
Ancak hastaların %90′ nında dış genital bölgede kaşıntı şikayeti bulunur.
Hastaların büyük bir bölümü klinisyene dış genital bölgede ü ciltten kabarıklık ile ülsere yara veya renk değişikliği ile başvurabildiği gibi daha az sıklıkta , çamaşırda lekelenme , kanama , ağrı ve kasık bölgesinde şişlik yakınmasıylada gelebilir.

TANISAL YAKLAŞIM

Olgularda tanısal yaklaşımda gözle görülen lezyonlardan biyopsi alınarak patologlarca hücresel tanının konması ön plana çıkar.
Bazen gözle görülebilen lezyon olmadanda kanser varolabilir bu olgularda ya sık görülen bölgelerden biyopsi alınır ya da vulvoskop adı verilen aletler eşliğinde gene şüpheli bölgelerden biyopsi alınarak hücresel tanıya gidilebilir.

TEDAVİ

Vulva kanserli olgularda tedavi hastaya ve hastalığın durumuna göre belirlenir.
Tedavide cerrahi ve radyoterapi ön planda yer alırken , vulva kanserinde kemoterapinin yeri çok azdır.
Ancak unutulmaması gereken tedavinin planlaması ve uygulanmasının herhangi bir jinekoloji uzmanınca değil jinekolojik onkolojide uzmanlaşmış jinekologlarca yapılması şarttır.
Tedavinin esaslarını belirleyen kanserin tanı anındaki evresidir.