Jinokolojik Kanserlere Genel Bakış

jinekolojik kanser


JİNEKOLOJİK KANSERELERE GENEL BAKIŞ

Kadınlarda meme , kolon-rektum ve akciğer kanserinin ardından 4.cü sıklıkta jinekolojik kanserlere rastlanmaktadır.

Kansere bağlı ölüm nedenleri sıralamasında jinekolojik kanserler 5. sırada yeralmaktadır.
Jinekolojik kanserlerin ülkemizdeki sıklığı ve dağılımı şöyledir; tüm kanserlerin % 15,9 ‘ u jinekolojik kanserlerdir , rahimağzı kanseri sıklığı % 3,9 , rahim kanseri % 4 , yumurtalık ve diğer kanserlerin sıklığı ise % 6.1 ‘ dir.

Yukarıdaki sıklık , jinekoloji içerisinde jinekolojik onkoloji branşlaşmasını mecbur kılmıştır.

Jinekolojik kanserler mutlaka jinekolog-onkologlarca değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir.
Çünkü jinekolojik kanserlerde , hastalığın seyrini etkileyen en önemli parametre , o anki hastalığın evresidir ve jinekolojik kanserler cerrahi tedavi sonrası evrelenirler.

Zira jinekolojik kanserlerde , tedavinin esası sadece yumurtalık ve rahimleri çıkarmaktan öte , evreleme cerrahisi yapmak , yani hastalığın muhtemel yayılım alanları olan bölgeleride içeren bir cerrahi operasyonla gözle görülür tümör kitlesi bırakmamaktır.

İşte jinekolog-onkologlarca yapılmayan eksik cerrahi sonrası hastalar mutlaka radyoterapi ya da kemoterapi almak zorundadır.
Oysaki jinekolojik kanserler doğru tedavi edilir ve evrelenirse erken evre birçok kanser bu iki tedavi metodunu kullanmaksızın takip edilebilir.

Böylece hem hastaya ek olarak bu iki tedavinin yan etki yükü getirilmemiş olur hemde bu iki tedavi ilerideki nüks hallerinde kullanmak üzere saklanmış olurlar.
Dolayısıyla , jinekolojik kanserlerin mutlaka jinekolog – onkologlarca tedavi ve takip edilmeleri gereklidir.