Gestasyonel Trofoblastik Kanserler

jinekolojik kanser

GESTASYONEL TROFOBLASTIK KANSERLER

TANIM

Plasentadan kaynaklanan ve tümör belirteci olarak beta HCG ‘nin kullanıldığı , bir grup hastalığın genel adıdır.

-İnvaziv Mol 					   
-Mol Hidatiform 					   
-Koryokarsinom 					   
-Plasental yerleşimli trofoblastik tümör

Genelde Mol hidatiformu takiben gelişmesine rağmen , terapötik ya da spontan abortus veya ektopik veya term gebeliği takibende gelişebilir.

HASTALIĞIN GÖRÜLME SIKLIĞI

Toplumda her bin gebelikte bir oranında Mol Hidatiforma raslanır.
Hastalığın oluşum riski gebe yaşı ilerledikçe artmaktadır. 25-29 yaş aralığında görülme riski , 55 yaşta görülme riski ile karşılaştırıldığında , 55 yaşında görülme riski 411 kat fazladır.

KLİNİK DEĞERLENDİRME VE TANISAL YAKLAŞIM

Başlıca bulgular anormal vaginal kanama , uterin büyüklük , hipertiroidi bulguları , gebelik toksemisi ve 5 cm ‘den büyük yumurtalık kistleri mevcuttur.
Yüksek beta HCG düzeyleri ve USG bulguları ile tanıya gidilir.
Ancak plasental yerleşimli trofoblastik hastalıkta HPL adı verilen hormon yüksektir.
Ayrıca Mol Gebeliklerde gebeliğe bağlı bulantı kusma epizodları daha erken ve şiddetli görülür.
Mol gebelikte genelde molar gebelik boşaltılması yolu ile tedavi yolu seçilir.

Ancak cerrahi öncesi , beta HCG , tam kan sayımı ve akciğer filmi mutlaka istenmelidir.
Eğer çocuk istemi yoksa , rahimin çıkarılması bir diğer tedavi seçeneğidir.
Ancak tedavi sonrası molar gebelikte , sebat eden beta HCG yüksekliği , uterustan ya da metastatik şüpheli bölgelerden kanama , histolojik olarak koryokarsinom tanısı kemoterapi gerektiren durumlardır.

Boşaltım sonrası ilk 3 ay 2 haftada bir ondan sonraki süreçte 1 seneye tamamlamak kaydı ile aylık beta HCG tayini ile izlem uygundur.

Ender olarak görülen plasental yerleşimli trofoblastik hastalıkta ise , nadir malign davranışa rastlanır ve de rahimin çıkartılması ile basitçe tedavi edilir ancak bu tümörlerde diğer gestasyonel tümörlerde olduğu gibi beta HCG değil HpL adı verilen hormon yükselir.

Plasental yerleşimli tümörlerde kemoterapinin faydası gösterilememiştir.